Realizacje


Geotechnika

GEOLOGIA ZŁOŻOWA

Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Kryniczno IV” w kategorii C1.
Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Kryniczno IV – Pole A”.
Projekt robót geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania złoża kruszywa naturalnego „Pawłów Trzebnicki”.
Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Pawłów Trzebnicki” w kategorii C1.
Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Dębnica”.
Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Raszowice II”.
Dokumentacja geologiczna złoża surowca dla prac inżynierskich „Dębnica” w kategorii C1.
Dokumentacja geologiczna złoża surowca dla prac inżynierskich „Dębnica I” w kategorii C1.
Projekt robót geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania złoża kruszywa naturalnego na działkach ewidencyjnych nr 162, 164/1 i 164/2, obręb Ścinawka Dolna.
Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Ścinawka Dolna III-1” w kategorii C1

OCHRONA ŚRODOWISKA

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „Krościna Wielka I”.
Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „Kryniczno IV – Pole A”.
Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „Pawłów Trzebnicki”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji surowca dla prac inżynierskich ze złoża „Dębnica”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji surowca dla prac inżynierskich ze złoża „Dębnica I”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Raszowice II”.

GEOTECHNIKA

Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Energetycznej w Obornikach Śląskich.
Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Fredry w Obornikach Śląskich.
Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na potrzeby budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce nr 16/89, przy ul. Kaczmarskiego w Wołowie.
Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo – wodnych w podłożu działki nr 40 w Rudzie milickiej, gm. Milicz, przeznaczonej pod budowę gospodarstwa agroturystycznego z infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu.
Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu działki ewidencyjnej nr 120/7 w Kiełczowie przewidzianej pod budowę zespołu garaży.
Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu działki nr 85 przewidzianej pod projektowaną rewitalizację Kościoła Filialnego w miejscowości Ujów, gm. Mietków.
Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej modernizacji przepustu drogowego w miejscowości Księginice, gmina Trzebnica.
Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo – wodnych w podłożu działki nr 202/4 obręb Rzeplin, przeznaczonej pod budowę budynku gospodarczego z częścią socjalną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym.
Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy połączenia drogi zlokalizowanej na dz. nr 5/14 z ul. Słowiańską w ciągu drogi krajowej nr 30 w Zgorzelcu.
Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej moderniacji jezdni w ciągu ulicy Długiej (DW nr 404) w miejscowości Szewce w gminie Wisznia Mała
Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w podłożu działek ewidencyjnych nr 2/48, 2/49, 8/4 i 8/8 obręb Brzeg Dolny.
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoża w km 83,276 ÷ 83,416 linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie odcinek Strzelin – Kłodzko Główne.
Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanego chodnika w miejscowości Rościsławice w gminie Oborniki Śląskie.
Opinia geotechniczna dla stacji bazowej Orange Polska S.A. 77736 pwr_srodaslas_ciechow 55-300 Środa Śląska, Ciechów, ul. Średzka 30, gm. Środa Śląska, woj. dolnośląskie.
Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w podłożu działki ewidencyjnej nr 206/4, położonej przy ul. Żuławskiej w Elblągu.
Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo – wodne w podłożu działki nr 245/1 położonej przy ul. Zachodniej w miejscowości Siechnice.
Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla tematu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica”.
Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych dla oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanego parkingu Park & Ride w miejscowości Skokowa, gm. Prusice.
Opinie geotechniczne dla oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu działek przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych m.in. w gminach Trzebnica, Zawonia i Wrocław.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi na działce nr 1/3 (AM-4, obręb Lipa Piotrowska) przy ul. Waniliowej we Wrocławiu.
Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu działek ewidencyjnych nr 252, 548/1, 548/5, 554 i 555 (obręb 0028 Pasikurowice) w związku z przebudową i rozbudową stacji 400/110 kV zlokalizowanej przy ul. energetycznej 26 w Pasikurowicach.
Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu działki ewidencyjnej nr 9 (am-9, obręb 003 Biskupin), położonej przy ul. Chełmońskiego 39/41 we Wrocławiu, w związku z budową centrum biologii stosowanej oraz innowacyjnych technologii produkcji żywności.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

DLA ROZPOZNANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH W PODŁOŻU DLA POTRZEB INWESTYCJI PN.: "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ GAZOCIĄGU RELACJI KĘBŁOWICE-KĄTY WROCŁAWSKIE".