OCHRONA ŚRODOWISKA


Ochrona środowiska

Koordynacja działań prowadzących do uzyskania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięć związanych z wydobyciem kopalin ze złóż: