GEOTECHNIKA


Geotechnika

Obsługa geotechniczna budów, w tym wykonywanie badań nośności i zagęszczenia podłoża. Ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu działek przeznaczonych pod budowę m.in. domków jedno- i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hal produkcyjnych i magazynowych, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i innych.

Dokumenty opracowywane w ramach prac geotechnicznych: