GEOLOGIA ZŁOŻOWA


Geologia złożowa

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż obejmująca nadzór merytoryczny i formalny nad całym procesem prowadzącym do uruchomienia, prowadzenia i likwidacji zakładu górniczego, w tym m.in.:

Dokumenty opracowywane w ramach geologii złożowej: