GEOLOGIA INŻYNIERSKA


Geologia inżynierska

Określanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża budowlanego oraz ocena przydatności badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Dokumenty opracowywane w ramach geologii inżynierskiej: