SKENA to firma geologiczno-górnicza

specjalizująca się w realizacji zleceń z zakresu:

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem umożliwiającym samodzielne wykonywanie prac terenowych oraz badań laboratoryjnych. Dokumentacje wynikowe opracowywane są przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania komputerowego.
Współpraca z projektantami, firmami geodezyjnymi, hydrogeologicznymi oraz specjalistami z branży przyrodniczej gwarantuje kompleksowe wykonawstwo usług.

Właściciel firmy: Barbara Pawlusek – geolog
Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza.

Kwalifikacje:

Uprawnienia - geologiczne w kategorii III w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej (III-0590).

Uprawnienia geologiczne w kategorii VII w zakresie określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów budowlanych budownictwa wodnego (VII-1629).

Uprawnienia geologiczne w kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi
z wyjątkiem badań geofizycznych (XI/35/2010).

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY